Vad är Tillsammans?

Tillsammans är samlingsnamnet som vi använder när vi gör saker tillsammans istället för var och en för sig. Syftet är att skapa mötesplatser och förutsättningar för möten mellan grupper och individer i Söderköping som kan leda till god integration. Tillsammans leds av en styrgrupp med representanter från kommunen, Svenska kyrkan, Röda Korset, Pingstkyrkan, Rotary, Bilda och Östra Ryds IF. 
Vi är många som gör det möjligt och bidrar till tillsammans på olika sätt. 

Samordningsgruppen

Emina Selimovic

integrationssamordnare - söderköpings kommun

 Tel. 0123 - 45 67 89

E-mail. namn.namn@soderkoping.se

 

Kristina Wibeck

Ordförande - Röda Korset

Eva Katarina Agestam

Präst - Svenska Kyrkan

Jörgen Tholander

Konsulent - Studieförbundet Bilda

Inga-Lill Östlund

Rotarys mentorsprogram

Hans Wibeck

Ordförande - Pingskyrkan

Sverker Johansson

Östra Ryds IF

Samarbetspartners