Manifestation för tolerans och allas lika värde

Tid: Plats: Hagatorget, Söderköping Kontaktperson: Louise Fältskog 072 558 56 05

Musik, tal och gemenskap för ett demokratiskt samhälle.

Du är viktig!

Välkommen!

Manifestationen är politiskt och religiöst obunden.

Länk till PDF